Άμεσο Εμπόριο ή Αλλιώς «Direct Trade»

Καρποί Καφεόδεντρου

Τί είναι στην πραγματικότητα άμεσο εμπόριο – direct trade;

Σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα στην αγορά του καφέ, συναντάμε τον όρο άμεσο εμπόριο.

Η πρώτη σκέψη, διαβάζοντας τον όρο, είναι η πραγματική του σημασία, το απευθείας εμπόριο.

Είναι δηλαδή το εμπόριο – αγορές και πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – που πραγματοποιείται απευθείας, χωρίς διαμεσολαβητές.

Πέραν αυτού όμως, ο όρος αναπτύχθηκε και εμπλουτίστηκε με την ανάπτυξη των specialty καφέδων.

Περιλαμβάνει έννοιες όπως η βιωσιμότητα, οι δικαιότερες τιμές για τους παραγωγούς και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας, η βαρύτητα και ο έλεγχος της ποιότητας.

Συνήθως οι roasters του 3ου κύματος καφέ εμπορεύονται απευθείας από τη φάρμα της επιθυμίας τους, με την οποία αποκρυσταλλώνει προσωπικές σχέσεις και γίνεται μια ανταλλαγή προβληματισμών και πληροφοριών.

Διευρύνουν τις γνώσεις τους και παραμένουν πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τον καφέ, την προέλευση του και τις καλλιέργειες, τις εκάστοτε διακυμάνσεις της παραγωγής αλλά και των τιμών, τις αλλαγές και τους πειραματισμούς.

Το άμεσο εμπόριο ικανοποιεί αμοιβαία τα συμφέροντα τους, δημιουργώντας μια σχέση win-win.

Πράσινοι Κόκκοι Καφέ
Άμεσο Εμπόριο Πράσινων Κόκκων Καφέ – Τσουβάλι Καφέ

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι «direct trade» δεν αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο roaster προμηθεύεται καφέ από κάποιον εισαγωγέα, που προμηθεύεται «direct trade» από τους παραγωγούς καφέ, ή γενικά από κάποιον διαμεσολαβητή.

Άμεσο εμπόριο και πλεονεκτήματα

Το άμεσο εμπόριο είναι πολυδιάστατο, έχει πολλά πλεονεκτήματα και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο 3ο κύμα καφέ.

Εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια του καφέ, γιατί γνωρίζουμε ανά πάσα ώρα όλες τις πληροφορίες που επιθυμούμε να μάθουμε.

Υπάρχει συνειδητοποίηση των προκλήσεων της πραγματικότητας και από την πλευρά του παραγωγού αλλά και από την πλευρά του roaster ή του επιχειρηματία café.

Η διαπροσωπική αυτή σχέση δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας για τον παραγωγό, ο οποίος μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις και επενδύσεις των υποδομών και των παραγωγικών διαδικασιών αλλά και της ποιότητας των καφεόδεντρων που καλλιεργεί.

Διαμορφώνεται επίσης κι ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό τον μανδύα της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές και ποιότητα.

Κεράσια Καφέ
Κεράσια Καφέ

Βέβαια το άμεσο εμπόριο ενέχει και ορισμένους κινδύνους.

Για παράδειγμα, οι παραγωγοί καφέ δεσμεύονται τόσο για τις διαδικασίες και τα στάδια τις αλλά και για την ποιότητα.

Κάποια αλλαγή στα παραπάνω από την πλευρά του roaster ή ακόμα και η ακύρωση μιας δεσμευόμενης ποσότητας , προκαλεί μεγάλο οικονομικό ρίσκο για τους παραγωγούς.

Επίσης, ενδέχεται η σοδειά για την οποία δεσμεύονται και οι δυο πλευρές, να μην έχει τελικώς τα αναμενόμενα γευστικά αποτελέσματα, με απόρροια να μην αγοραστεί ο καφές ή να αγοραστεί με δυσαρέσκεια.

Σε γενικές γραμμές όμως, το «direct trade» είναι κάτι που καλώς επιδιώκεται και ενισχύεται, καθώς επωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap