Από την Φάρμα στην Κούπα μας

Έχεις σκεφτεί ποτέ, ο καφές που πίνεις από πού προέρχεται;

Για εμάς είναι μια καθημερινή απόλαυση και μπορεί να διαρκεί μερικά λεπτά, αλλά η παραγωγή κάθε κόκκου μπορεί να έχει χρειαστεί έως και έναν χρόνο.

Για τον παραγωγό, κάθε κεράσι καφέ απαιτεί χρόνο και φροντίδα, ενώ η δουλειά του έχει δυσκολίες και ρίσκα.

Αρχικά, χρειάζεται να επιλέξει την ποικιλία καφεόδεντρου που θα καλλιεργήσει.

Όπως και για κάθε αγροτικό προϊόν, έτσι και για τον καφέ, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία αυτή είναι το κλίμα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και η ανθεκτικότητα του ίδιου του καφεόδεντρου.

Ανάλογα, λοιπόν, με το έδαφος, το χώμα, το υψόμετρο, την υγρασία, τη θερμοκρασία κ.α., γίνεται η καλλιέργεια των ενδεδειγμένων σπόρων.

Επίσης, ανάλογη με την ποιότητα του καφεόδεντρου είναι και η ανθεκτικότητα στις ασθένειες, μια πολύ σημαντική παράμετρος για το κόστος της παραγωγής.

Υπάρχουν Ενώσεις και Οργανισμοί καφέ που διενεργούν έρευνες και αναπτύσσουν καφεόδεντρα ανθεκτικά στις αρρώστιες και στα έντομα, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της απώλειας εισοδήματος.

Ακόμη, κατευθύνουν τους παραγωγούς στην επιλογή σπόρων, ιδανικών να ευδοκιμήσουν στο εκάστοτε κλίμα.

Κατά την καλλιέργεια τους, οι παραγωγοί φροντίζουν να αναμιγνύουν το χώμα με λίπασμα, για να έχει το καφεόδεντρο τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά να ευδοκιμήσει.

Κατά τη διαδικασία αυτή, η θερμοκρασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενώ παράλληλα υπάρχει κι ένα διάστημα πριν την καλλιέργεια τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες, στο οποίο η πρωταρχική καλλιέργεια και ανάπτυξή τους γίνεται σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap